Dentalna implantologija

Dentalna implantologija je stomatološka disciplina koja se bavi ugradnjom implantata u bezubu kost gornje i donje čeljusti kako bi se nadomjestio korijen izgubljenog zuba. Implantatima se rješava nedostatak jednog ili više zubi, pri čemu implantat služi kao nosač za protetske nadomjestke.

Najbiokompatibilniji materijal titan od kojeg je izrađen vijak, ugrađuje se u kost gornje i donje čeljusti i služi kao zamjena za korijen izgubljenog zuba. Dentalna implantologija pruža rješenja za sve oblike bezubosti, od nedostatka jednog zuba, preko djelomičnih bezubosti do sanacija potpunih bezubosti. Kod potpune bezubosti, ovisno o situaciji, mogu se primijeniti rješenja koja podrazumijevaju multiple implantate kao što su takozvani ALL on 4 ili ALL on 6 kao fiksno rješenje, a također i proteze na implantatima kao polufiksno rješenje, tj. proteze koje pacijent može sam skinuti. U našoj ordinaciji koriste se isključivo visokovrijedni certificirani dentalni implantati.

 

Dogovori besplatan pregled

Pošaljite nam poruku i kratko opišite razlog vaše posjete, a mi ćemo se javiti u što skorijem roku.

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

VEDRANA PILJAN, dr.med.dent., Msc

 

Ulica Kačića Miošića 4, 52100 Pula

 

telefon: +385 (0)98 454 558

email: info@vedranapiljan.com

 

RADNO VRIJEME:

PONEDJELJAK | SRIJEDA | PETAK

09:00 – 15:00

 

UTORAK | ČETVRTAK

14:00 – 20:00

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ispuni obrazac za naručivanje...

… a mi ćemo se povratno javiti u što skorijem roku.