Vedrana Piljan

Usluge

Panoramska radiografija

Ortopantomogram ili ortopan je dijagnostički osnovna i najvažnija snimka u stomatologiji koja se najčešće izrađuje kao orijentacijska snimka pri prvom pregledu. Snimka omogućuje prikaz velike anatomske regije, te je

Saznaj više »

Estetska stomatologija

Estetska stomatologija je grana dentalne medicine koja se bavi estetikom usne šupljine. Zahvati kojima možemo poboljšati estetiku zubi su izbjeljivanje, keramičke ljuskice, bezmetalne keramičke krunice

Saznaj više »

Oralna kirurgija

Oralna kirurgija obuhvaća različite kirurške zahvate u usnoj šupljini. Najčešći zahvati su ugradnja implantata, augmentacija (dodatak umjetne kosti), vađenje zuba, komplicirano vađenje impaktiranih zuba, apikotomija

Saznaj više »

Endodoncija

Endodoncija je grana dentalne medicine koja se bavi liječenjem zubnog živca (pulpe). Obuhvaća čišćenje, širenje i punjenje korijenskih kanala. U našoj ordinaciji koristimo strojnu obrada kanala

Saznaj više »

Stomatološka protetika

Razlikujemo fiksnu i mobilnu protetiku. Fiksna protetika podrazumijeva krunice i mostove koji su cementirani i pacijent ih ne skida. Mobilna protetika podrazumijeva proteze koje pacijent sam

Saznaj više »

Dentalna implantologija

Dentalna implantologija je stomatološka disciplina koja se bavi ugradnjom implantata u bezubu kost gornje i donje čeljusti kako bi se nadomjestio korijen izgubljenog zuba. Implantatima se rješava

Saznaj više »