OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. Uvjeti korištenja

U daljnjem tekstu donosimo Opće uvjete poslovanja putem službene internetske stranice www.vedranapiljan.com (u daljnjem tekstu: internetska stranica). Vlasnik navedene stranice je Ordinacija dentalne medicine Vedrana Piljan, dr. med. dent., Ulica Kačića Miošća 4, 52100 Pula (u daljnjem tekstu “Ordinacija”), koja na internetskoj stranici objavljuje sadržaje i ažurira podatke. Objavljeni sadržaji vlasništvo su Ordinacije te se ne mogu koristiti bez pismene suglasnosti iste. Ove stranice na općeniti način predstavljaju proizvode i usluge Ordinacije.

Ukoliko koristite bilo koju od usluga objavljenih na ovoj stranici, smatra se da se slažete sa svim navedenim stavkama Općih uvjeta poslovanja i stoga nećete imati pravo prigovora na iste.

2. Stomatološke usluge

Sve usluge navedene na našoj internetskoj stranici, kao i cijene, informativnog su karaktera te služe informiranju potencijalnog pacijenta. Točne informacije o istima pacijent može dobiti nakon prvog pregleda i na temelju točno utvrđene potrebne terapije ili zahvata.

3. Plaćanje i izdavanje računa

Ordinacija stomatološke usluge navedene na internetskoj stranici obavlja isključivo u svoje ime i za svoj račun. Ordinacija će pacijentu izdati pravovaljani račun za izvršenu stomatološku uslugu, a pacijent je takav račun dužan platiti u cijelosti u skladu s dogovorenim načinom plaćanja. Troškove koji nisu unaprijed planirani, a mogu se pojaviti drugi potrebni tretmani koje nije moguće unaprijed pretpostaviti, Ordinacija zaračunava odvojeno te ih se pacijent obvezuje platiti.

4. Izmjene i dopune

Ordinacija zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja kao i sadržaja internetske stranice bez prethodne obavijesti. Navedene dopune ili izmjene uvjeta ili sadržaja ne utječu na usluge koje su s pacijentima već ugovorene i u provedbi te će takve usluge biti provedene u skladu s dogovorenim planom liječenja i cijenama navedenim u izdanom računu.

5. Obveze i odgovornosti Ordinacije

Ordinacija je dužna pacijentu izdati odgovarajući račun za obavljenu stomatološku uslugu te zdravstvenu djelatnost obavljati svjesno i u skladu s Pravilnikom Ministarstva zdravstva.

6. Odricanje od odgovornosti

Ordinacija se odriče svake odgovornosti za eventualnu grešku na internetskoj stranici nastalu tijekom izrade, unosa podataka ili nadopunjavanja iste kao i odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu korisniku zbog korištenja internetske stranice i/ili sadržaja iste. Ukoliko se pacijent ne pridržava uputa liječnika o potrebnoj terapiji i njezi, niti liječnik ni Ordinacija neće biti odgovorni za eventualno nastale komplikacije, pa stoga ne mogu izdati uobičajene odgovarajuće garancije.

Navedeni vlasnik internetske stranice ne odgovara za poslovanje i sadržaje internetskih stranica na koje postoji poveznica.

7. Obveze i odgovornosti pacijenta

Pacijent mora u potpunosti surađivati s Ordinacijom kako bi se proces liječenja mogao provesti te upozoriti liječnika na sve čimbenike koji su bitni za izradu i provedbu terapije.

Pacijent je odgovoran pridržavati se uputa koje je od liječnika dobio nakon obavljenog zahvata ili tretmana te je obavezan doći na kontrole u dogovorenim terminima (ukoliko to tretman zahtijeva). Ukoliko se pacijent ne pridržava uputa liječnika, niti liječnik ni Ordinacija neće biti odgovorni za eventualno nastale komplikacije.

8. Nadležnost suda

Sve nastale sporove pokušat će se riješiti mirnim putem između pacijenta i Ordinacije.

Za sve nastale sporove koje nije moguće riješiti mirnim putem nadležan je sud u Puli.

Dogovori besplatan pregled

Pošaljite nam poruku i kratko opišite razlog vaše posjete, a mi ćemo se javiti u što skorijem roku.

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

VEDRANA PILJAN, dr.med.dent., Msc

 

Ulica Kačića Miošića 4, 52100 Pula

 

telefon: +385 (0)98 454 558

email: info@vedranapiljan.com

 

RADNO VRIJEME:

PONEDJELJAK | SRIJEDA | PETAK

09:00 – 15:00

 

UTORAK | ČETVRTAK

14:00 – 20:00

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ispuni obrazac za naručivanje...

… a mi ćemo se povratno javiti u što skorijem roku.